Moduloppgave 3 (CADm3)

Featured

Har ikke hatt tid til å få lagt den her ut før nå, mer her er den! 😀
Målsettingen med oppgaven var: “Studenten skal vise at en behersker 2D tegning med AutoCAD. I tillegg må en kunne de grunnleggende tegningsregler som ligger i Norsk Standard. Det skal håndteres flere tegningsfiler og en samlet utskrift derfra.”

Kort forklart skulle vi i hovedsak lære oss Norsk Standard (NS) og målsette etter det.

Screen Shot 2012-12-11 at 12.17.59 AM

Her er de ferdige resultatene. Med i oppgaven var det også at vi skulle lage en DWF utskrift med alle etasjene.

CADm3

 

Advertisements

SketchUp av Jawbone Jambox!

Featured

Første gang jeg tegner noe med SketchUp, så jeg må si jeg er ganske fornøyd med resultatet. 🙂

DAK/CAD

Featured

DAK er en forkortelse for Dataassistert konstruksjon, det er konstruksjoner og teksnisk design som blir utført ved hjelp av dataprogramvare. DAK blir brukt av Arktiekter og ingeniører og andre som trenger å designe noe virtuelt før det blir bygget/satt sammen. Her kan man også simulere om et mekanisk objekt vil fungere I praksis før man begynner på byggeprosessen.

Det mest populære programmet innen DAK kommer fra AutoDesk og heter AutoCAD. CAD betyr Computer Aided Design som er den engelske betydningen av DAK.

Eksempler:

:

Her er et eksempel på en enkel 2D tegning med vegger og dører.

Avansert 3D tegning av flere objekter satt sammen.

På avanserte prosjekter som det siste eksemplet så jobber man ofte sammen med modeleringen av objektene.

BIM

BIM står for Bygningsinformasjonsmodellering (engelsk: building information modeling) å handler mer om informasjonen rundt objekter en hvordan de grafisk ser ut. Det er til for å kunne samarbeide på tvers av yrker. Det handler om informasjon på for eksempel egenskaper til et vindu (isolasjonsevne, relasjoner til andre objekter, gjennomsiktighet+++). Etterhvert som man tegner vil man legge til ny informasjon som for eks at branndøren skal ha farge RAL 3020 og lydklasse R´w 35 dB. Man kan også hente ut BIM info fra tegninger som en rapport. For og få til BIM i praksis må man ha:

  • Enighet rundt lagringsformat (IFC)
  • Engihet rundt termologi for å lette kommunikasjon (IFD)
  • enighet rundt foretningsprosess (IDM)

Når man har alle disse tre tingene i orden BIM = IFC+IFD+IDM kan man bygge smarete og dermed fortere.

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/BIM http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/BIM-En-kortfattet-innforing/ http://no.wikipedia.org/wiki/Dataassistert_konstruksjon